TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 01 NĂM THÀNH LẬP HIỆP HỘI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NĂM 2018

Thứ hai - 12/03/2018 16:59
Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Phát biểu tại Đại hội
Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Phát biểu tại Đại hội

 

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 01 THÀNH LẬP HIỆP HỘI
(12/3/2017 – 12/3/2018)
I . Đặc điểm tình hình:
Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng được cải thiện rõ nét qua từng quý. Các ngành dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng trưởng khá. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Xuất khẩu tăng cao, thu hút khách quốc tế và vốn đầu tư nước ngoài đạt khá. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 và có xu hướng giảm dần; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Tính đến tháng 12/2017, kinh tế Việt nam đã cán đích một cách ngoạn mục, với các chỉ tiêu đạt được hết sức ấn tượng: GDP đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu đề ra là 6,7; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng trên 2,3% so với dự toán và tăng hơn 13% so với năm 2016; tăng trưởng tín dụng 16,96%; lạm phát bình quân 1,41% (giảm so với 2016); chỉ số giá tiêu dùng ổn định, ở mức trung ình 3,53%.
Tỉnh Khánh Hòa, năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, cụ thể: GRDP tăng 7,9%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 20.246 tỷ đồng, đạt 110,2% dự toán... Tuy nhiên, cơn bão số 12 đổ bộ trực tiếp vào Khánh Hòa đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, dẫn đến một số khoản thu nội địa đạt thấp so với kế hoạch.
II. Kết quả hoạt động của Hiệp hội:
          A. Cơ cấu, tổ chức và phát triển hội viên:
          1. Tổng số hội viên hiện nay: 123
 • Trong đó: Hội viên tổ chức: 05; Hội viên cá nhân: 118
 • Trước khi đại hội, Ban vận động thành lập Hiệp hội đã vận động được 101 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Hiệp hội, sau đại hội tiếp tục vận động được 22 hội viên đăng ký xin vào Hiệp hội.
          2. Cơ cấu, tổ chức lãnh đạo Hiệp hội:
 • Ban Cố vấn Hiệp hội: 02 thành viên.
 • Ban Chấp hành: 22 (trong đó: 01 Chủ tịch, 04 phó chủ tịch và 17 ủy viên);
 • Ban Thường trực: 06 ủy viên (Chủ tịch, 04 phó chủ tịch và Tổng Thư ký).
 • Ban Kiểm tra: 03; Ban Thư ký: 05 (Tổng Thư ký và 04 phó Tổng Thư ký ).
 • Văn phòng Hiệp hội: 02 - (làm việc chuyên trách: 2)
          3. Cơ cấu ngành nghề:
                   - Kinh doanh, đầu tư BĐS: 43 hội viên;      - Môi giới BĐS: 7 hội viên
                   - Du lịch & Khách sạn: 22 hội viên;            - Ngân hàng: 6 hội viên
                   - Vật liệu xây dựng: 2 hội viên;                  - Ngành nghề khác:  43 hội viên
 
         
4. Hiệp hội đã thành lập:
                   - Trung tâm Tư vấn, dự báo và thông tin về Bất động sản: 13 thành viên
                   - Ban Tư pháp và Chính sách: 04
                   - Ban Kinh tế và phát triển quỹ Hiệp hội: 05
                   - Ban Đối ngoại và Phát triển hội viên: 04
                   - Hội đồng Thi đua khen thưởng: 7
                   - Dự kiến năm 2018, sẽ thành lập 03 Chi Hội trực thuộc Hiệp hội.
          B. Kết quả hoạt động của Hiệp hội.
          1. Hoàn chỉnh các văn bản theo quy định của điều lệ Hiệp hội:
          Căn cứ vào kết quả của đại hội nhiệm kỳ I (2017-2022) và các quyết định của Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công nhận kết quả đại hội và phê duyệt Điều lệ Hiệp hội, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường trực Hiệp hội đã soạn thảo các văn bản và đã được thông qua BCH Hiệp hội, tại hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các văn bản sau:
          - Quy chế Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.
- Chương trình hoạt động của Hiệp hội 2017.     
- Quy chế quản lý Tài chính, Tài Sản Hiệp hội.
- Quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.
- Quy chế hoạt động các Group viber của Hiệp hội.
Các văn bản trên đã được đăng lên Website của Hiệp hội để các hội viên nghiên cứu và nắm được nội dung của các văn bản.
- Đã làm Giấy Chứng nhận hội viên và thẻ hội viên cho 92 hội viên, còn 31 hội viên chưa làm (do chưa cung cấp đủ thông tin cho văn phòng).
2. Hỗ trợ hội viên và người tiêu dùng bất động sản.
Hỗ trợ hội viên và người tiêu dùng, đây là vấn đề Hiệp hội rất chú trọng quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp thành viên và người tiêu dùng nắm bắt được kịp thời những thông tin, dự báo chính xác nhất về thực trạng thị trường BĐS diễn biến thay đổi từng ngày trong cả nước và tỉnh Khánh Hòa, đồng thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kiến nghị của hội viên và người tiêu dùng. 
Trong thời gian qua, Hiệp hội tuy mới thành lập, tổ chức biên chế chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH và sự điều hành của Ban Thường trực Hiệp hội đã khắc phục mọi khó khăn tìm mọi giải pháp hỗ trợ hội viên và người tiêu dùng, cụ thể đã làm được:
2.1. Triển khai  Thành lập trang thông tin điện tử (Website) của Hiệp hội:
Theo chỉ đạo của Ban Thường trực Hiệp hội (BTTHH) về việc thành lập Trang thông tin điện tử. Ngày 30/3/2017, trang thông tin điện tử (Website) của Hiệp hội với tên miền: http://nhatrang-khrea.vn, đã chính thức đi vào hoạt động, chỉ trong gần một năm đã có trên trên 200 bài viết, phóng sự, video, tin ảnh được đưa lên Website và có trên trên 30 nghìn thành viên online truy cập. Trang thông tin điện tử Hiệp hội đã cập nhập kịp thời tình hình thị trường bất động sản, các thông tin có liên quan đến bất động sản, cung cấp các tiện ích cho hội viên và bạn đọc online, những người quan tâm đến thị trường BĐS; tuyên truyền các hoạt động của Hiệp hội, hoạt động kinh doanh, đầu tư, giao dịch BĐS của hội viên, những gương điển hình, các bài học kinh nghiệm của hội viên trong SXKD và các hoạt động xã hội, từ thiện… Ngoài ra Hiệp hội còn thiết lập 03 Group viber: gồm Group viber Hiệp hội BĐS NT-KH; Group Viber Ban Chấp hành Hiệp hội và Group Viber Ban Thường trực Hiệp hội. Qua các Group lãnh đạo Hiệp hội và hội viên có điều kiện thuận lợi chỉ đạo, điều hành, trao đổi các thông tin cần thiết về các hoạt động của Hiệp hội và cung cấp các thông tin về BĐS… để các thành viên Hiệp hội tham khảo, nghiên cứu, nắm bắt được kịp thời các thông tin cần thiết.
Tuy nhiên hoạt động của Trang thông tin điện tử và các Group viber trong thời gian qua vẫn còn hạn chế: Hội viên Hiệp hội, trước hết là doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin, giới thiệu dự án, giới thiệu sản phẩm còn ít quan tâm, việc viết bài hoặc đăng ký quảng cáo trên Website Hiệp hội chưa nhiều; Trang điện tử chưa có tương tác sinh động với đọc giả, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trên Group Viber của Hiệp hội còn có thành viên trao đổi những vấn đề không liên quan đến công việc Hiệp hội và những vấn đề về đất động sản làm ảnh hưởng đến thành viên Hiêp hội.
2.2. Tổ chức hội thảo chuyên đề
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội, kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ I (2017-2022), Ban Thường trực Hiệp hội đã triển khai kế hoạch hội thảo chuyên đề với nội dung “Thị trường bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa, thực trạng và giải pháp”.
Hiệp hội đã phối hợp với Hội Môi giới BĐS Khánh Hòa đồng tổ chức hội thảo chuyên đề vào ngày 28/5/2017, Tại Hội thảo, các đại biểu ghi nhận, trong nhiều năm qua thị trường BĐS ở Nha Trang – Khánh Hòa khá ổn định, phát triển lành mạnh. Với việc thành lập Hiệp hội BĐS Nha Trang – Khánh Hòa đã cùng với Hội môi giới BĐS Khánh Hòa sẽ càng góp phần làm lành mạnh, ổn định hơn nữa thị trường BĐS, tránh xảy ra tình trạng phát triển nóng trong cung và cầu, giá giao dịch ảo…
      Tuy nhiên, trước thực trạng thị trường BĐS hiện nay, có những giao dịch rất đa dạng như mua bán căn hộ cao cấp, căn hộ ở và du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng … Trong khi đó Luật Đất đai, các Thông tư, Nghị định hướng dẫn… về đất đai, nhà ở, thời hạn cho thuê… do Nhà nước ban hành còn có những bất cập, chưa theo kịp với thực tế.
      Phía các nhà đầu tư cũng cần quan tâm, minh bạch trong đầu tư cũng như giao dịch, đa dạng các sản phẩm, làm sao để những người có thu nhập vừa và thu nhập thấp trong xã hội có cơ hội mua được đất và nhà ở. Đặc biệt, các doanh nghiệp chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại hơn, quan tâm đến cảnh quan, môi trường và quyền lợi hợp pháp của khách hàng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ thi công, chất lượng công trình…
    Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, nhà đầu tư, tài chính, chính sách về thuế, công tác quy hoạch… nhằm tiếp tục giữ vững sự ổn định của thị trường BĐS Nha Trang – Khánh Hòa. Qua đó, góp phần đem lại sự thịnh vượng chung cho nền kinh tế trong nước nói chung và của Nha Trang – Khánh Hòa nói riêng. Ngoài ra các đại biểu được cung cấp tài liệu tham khảo đánh giá khá toàn diện, khách quan thực trạng thị trường BĐS Nha Trang – Khánh Hòa, cung cấp những thông tin cảnh báo, tư vấn về bất động sản của các chuyên gia, nhà tư vấn cao cấp, chuyên nghiệp, nêu những giải pháp thiết thực góp phần cho sự phát triển thị trường bất động sản ngày một tốt hơn. 

         2.3. Chung tay cùng hội viên Hiệp hội tháo gỡ và giải quyết  khó khăn  trong quá trình sản xuất kinh doanh.

       Năm 2017, một sự cố hy hữu xẩy ra đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang (VNT) chủ đầu tư, thành viên của Hiệp hội với Cty Xây dựng số 1 Viêt Nam Coteccons (Coteccons) nhà thầu chính, về dự án tổ hợp nghỉ dưỡng Panorama.

 Một sự cố xẩy ra chưa có tiền lệ là việc tố cáo của nhà thầu với chủ đầu tư, thật sự là một chuyện hiếm thấy, đây chắc hẳn là vụ việc đầu tiên ở Việt Nam, cụ thể sự việc như sau:

      Sau khi ký kết để trở thành đối tác, khi công trình dự án Panorama sắp hoàn thiện (2/3 dự án) thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Đầu tiên, đầu tháng 10.2017, Cty Xây dựng số 1 Viêt Nam Coteccons (Coteccons) là tổng thầu XD dự án Tổ hợp Panorama đưa công văn số 2991/2017/CV-TGĐ gửi tới Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang (VNT), Cục Giám định - Bộ Xây dựng, Công an tỉnh và Sở Xây dựng Khánh Hòa để tố cáo chủ đầu tư vi phạm các quy định trong hợp đồng: Đơn phương thay đổi phạm vi công việc của nhà thầu như giao hạng mục hoàn thiện và cơ điện cho nhà thầu khác với lý do "chào giá rẻ hơn" mà không thỏa thuận với đơn vị thi công; không thực hiện thanh toán đúng hạn số tiền 120 tỷ đồng; đặc biệt, nhà thầu này còn cho rằng chủ đầu tư vi phạm giấy phép xây dựng khi có mong muốn nâng tầng.  

      Sau đó, ngày 15.10.2017, VNT đã trả lời bằng công văn số 159 với những câu trả lời, trung thực, khách quan cho Coteccons. Tại văn bản số 159, VNT đã chỉ ra những sai phạm hết sức nghiêm trọng từ Coteccons. Đầu tiên, VNT cho rằng, công văn 2991 đã được Coteccons phát hành và gửi đến không chỉ cho VNT mà phần tiêu đề đã được ghi nhận rõ văn bản này được coi như một tài liệu báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Khánh Hòa và Cục Giám định – Bộ Xây dựng. Việc Coteccons đơn phương gửi văn bản đến các cơ quan này khi chưa có sự chấp thuận của VNT đã vi phạm nghiêm trọng cam kết và nghĩa vụ bảo mật thông tin của Coteccons trong hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng tổng thầu mà hai bên đã ký kết. Đặc biệt nghiêm trọng là Coteccons đã gửi văn bản 3134 tố cáo sai sự thật chủ đầu tư vi phạm các điều khoản của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Bức xúc trước những tố cáo vô lý của Coteccons. Ngày 07/12/2017, tại Khách sạn Novotel – Nha tràng, VNT đã tổ chức họp báo thông tin công khai những nội dung mà nhà thầu Coteccons tố cáo. ông Lê Anh Đức - Chủ tịch HĐQT, Công ty ĐTXD Vịnh Nha Trang  đã đưa ra những thông tin và các văn bản chứng minh những tố cáo của Coteccons đưa ra những thông tin sai sự thật khiến mối quan hệ giữa hai bên căng thẳng. Sau đó, nhà thầu cũng không hợp tác với chủ đầu tư dẫn đến bất đồng giữa hai bên không được giải quyết suốt hai tháng nay, gây thiệt hại lớn cho chủ đầu tư.

     Sau khi bất đồng xẩy ra VNT vẫn tìm mọi cách để hai bên ngồi với nhau cùng tháo gỡ những vướng mắc, bất đồng xẩy ra, nhưng nhà thầu Coteccons đã từ chối. Liên quan đến thỏa thuận trong hợp đồng ký kết năm 2016, ông Đức cho hay CotecCons được lựa chọn là tổng thầu thiết kế và thi công kết cấu phần thô của dự án, riêng hạng mục cơ điện sẽ được xem xét nếu đơn vị này đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai phần thô. Tuy nhiên, ông cho biết, việc chủ đầu tư từ chối ký hợp đồng hạng mục cơ điện do báo giá quá cao khiến nhà thầu "phật ý". "Vì việc này, CotecCons đã gửi những nội dung tố chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế, vi phạm giấy phép mà không đưa ra được bất cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ chứng minh những sai phạm nói trên”, đồng thời khẳng định, hiện Công ty Vịnh Nha Trang chưa phát hành bất cứ văn bản chính thức nào về việc yêu cầu nhà thầu thi công hạng mục nâng tầng như CotecCons quy kết. Nguồn tin từ Bộ Xây dựng cho biết, sau khi có văn bản “tố” chủ đầu tư, CotecCons đã có văn bản đính chính gửi các cơ quan nói trên với nội dung rút lại các thông tin đã phát đi. Nhà thầu này lý giải việc bất đồng là do việc "trao đổi thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin qua lại thiếu chính xác, dẫn đến sự hiểu nhầm.

     Liên quan đến khoản 120 tỷ đồng mà Coteccons yêu cầu chủ đầu tư thanh toán, ông Đức cho biết đang có sự không thống nhất được giữa hai bên. "Những đợt thanh toán tạm ứng trước tháng 10/2017, chủ đầu tư đều chuyển tiền đúng thời hạn, số lượng cho CotecCons”, ông Đức nói. Tuy nhiên, với 3 đề nghị của CotecCons từ tháng 10 chưa đủ điều kiện thanh toán do các bên (gồm chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu) chưa hoàn thiện hồ sơ xác nhận khối lượng công việc.

     Tiếp đến, VNT khẳng định, Coteccons đã quy kết VNT như: đơn phương thay đổi phạm vi công việc trong hợp đồng, nâng tầng công trình khi chưa khảo sát chi tiết các vấn đề kỹ thuật, điều chỉnh thiết kế vi phạm giấy phép xây dựng. Ngoài ra, khi nhận được các trao đổi về ý định xây vượt tầng từ đơn vị quản lý dự án, phía Coteccons cũng không có bất kỳ đề nghị xác minh chính thức nào gửi cho VNT trước khi đưa ra những phát ngôn chính thức như đã làm tại công văn 2991.

    Liên quan đến sự việc ở dự án Panorama, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà cũng khẳng định, chưa nhận được bất cứ văn bản nào của VNT về việc đề nghị cho phép xây vượt tầng. Qua đó, Sở này cũng khẳng định, cao độ ở Nha Trang chỉ cho phép 40 tầng, bất kì đơn vị nào xây vượt tầng đều bị xử lý theo pháp luật.

      Đại diện VNT cho hay. “Chúng tôi cần phải khẳng định rõ VNT chưa từng gửi văn bản hay có quyết định nào về việc: “Yêu cầu thay đổi thiết kế”, “nâng tầng công trình” và cũng chưa có xác nhận, thông báo, thỏa thuận nào được gửi tới Coteccons về việc đơn phương thay đổi phạm vi công việc của nhà thầu. Xin lưu ý rằng trong các văn bản trước đây mà Coteccons gửi tới đơn vị tư vấn quản lý dự án cũng đã thừa nhận rõ các thông tin nêu trên mà Coteccons mới chỉ nghe truyền miệng trên công trường".

     Đại diện VNT mổ xẻ tiếp, sau khi gửi công văn 2991, khi Coteccons chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào chính thức từ chủ đầu tư, chưa đánh giá và xem xét thấu đáo toàn bộ về tính đúng đắn của hành vi mà mình đã thực hiện ở nhiều góc độ, nhà thầu Coteccons đã có động thái thể hiện ý chí rõ ràng về việc bỏ dở công trình, cho tháo dỡ biển thi công, rút công nhân khỏi công trường, không tiếp tục triển khai các hạng mục đang thực hiện như đã cam kết trong hợp đồng với VNT.

     Trước những chứng cứ khách quan, minh bạch và có cơ sở Cotecocons nhận sai!

    Đại diện VNT nhận định, việc gửi văn bản chính thức tới các cơ quan quản lý nhà nước khi chưa được sự đồng ý của VNT về những sai phạm không có thật, Coteccons đã làm ảnh hướng đến uy tín, danh dự, thương hiệu của VNT.

    Theo VNT, trong suốt quá trình từ thời điểm tiếp quản, khởi tạo và triển khai dự án, VNT luôn thực hiện đúng và đủ về mặt tiến độ, cam kết về chất lượng sản phẩm, các thủ tục, quy trình pháp lý. “Với tư cách là nhà thầu chính, đơn vị thi công của dự án, Coteccons hiểu rõ được những giá trị này lại có thể thực hiện hành vi bôi nhọ uy tín chúng tôi một cách không có cơ sở như vậy. Bằng hành vi bỏ dở và thể hiện ý chí rõ ràng về việc không thực hiện hạng mục thi công kết cấu, Coteccons đã trực tiếp làm chậm tiến độ thực hiện dự án mà chủ đầu tư đã cam kết với tỉnh Khánh Hòa và khách hàng. Việc chậm trễ này đang và sẽ gây ra những thiệt hại vật chất rất lớn mà VNT phải gánh chịu”, đại diện VTN nói.

      Cho đến nay, theo ông Hà Văn Hải Chủ tịch HĐQT – Tổng công ty CP Bất động sản Hà Quang, mà VNT là thành viên của Tổng công ty cho hay “ để nhanh chóng đưa dự án tiếp tục thi công trước việc gây khó dễ của Coteccons, VNT đã chủ động tháo gỡ 02 cần cẩu bị bão số 12 làm gẫy theo yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa trong thời gian sớm nhất, để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại phía dưới công trình ( thời gian tháo gỡ chưa đầy 10 ngày, trong khi Coteccons nói phải tháo gỡ 60 ngày); Cty VNT cũng đã ký hợp đồng với nhà thầu An Phong, vì không thể hợp tác với Coteccons được nữa. sau khi VNT khắc phục mọi khó khăn, tiến độ công trình tiếp tục triển khai thuận lợi, phấn đấu đảm bảo chất lượng công trình, thời gian theo hợp đồng đề ra”.

     Qua những tình tiết nêu trên, trực tiếp nắm tình hình sự việc từ Ban lãnh đạo Công ty VNT, làm việc với các Sở, ban, ngành có liên quan Dự án Panorama, đồng thời lựa chọn, phân tích các thông tin chính thống trên các báo điện tử và báo viết, Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa đưa ra những thông tin khách quan, có cơ sở tin cậy về sự việc xẩy ra bất đồng của dự án Panorama để mọi người có những nhìn nhận khách quan, đúng đắn nhất về sự cố xẩy giữa hai công ty. Hiệp hội cũng nhận thấy để giải quyết tốt nhất bất đồng nêu trên, cách hay nhất nhà thầu Coteccons hãy chủ động sửa chữa sai lầm hợp tác với nhà đầu tư VNT để giải quyết những hậu quả do Coteccons gây ra.

      Qua sự cố bất khả kháng này cũng là bài học cho tất cả các doanh nghiệp đầu tư bất cứ lĩnh vực nào trước tiên phải tuân thủ nghiêm minh pháp luật và những quy định về chuyên môn ngành nghề kinh doanh; quá trình SXKD phải luôn lấy chữ tín làm đầu trong bất cứ tình huống khó khăn nào; quan tâm đến xây dựng thương hiệu vững chắc…Sự việc trên Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang đã làm được điều đó, những tố cáo của nhà thầu đối với chủ đầu tư là không có cơ sở, sai sự thật. Cách hành xử thiếu chuyên nghiệp và thiếu đạo đức kinh doanh của nhà thầu (Coteccons) làm cho các đối tác khác cũng phải e dè nếu không muốn rơi vào tình thế khó xử giống Chủ đầu tư VNT.  Trước sự việc này Thường trực Hiệp hội đã họp đi sâu xem xét vấn đề để tìm giải pháp cùng 02 công ty tháo gỡ những xung đột xẩy ra theo phương án tối ưu nhất, tránh đưa ra pháp luật giải quyết sẽ gây thiệt hại cho cả hai công ty. Cuối cùng sự việc đã được giải quyết tốt đẹp trước ứng sử chuyên nghiệp, đúng luật của chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư Vịnh Nha Trang.

          3. Đóng góp của Hiệp hội và các thành viên Hiệp hội cho sự phát triển thị thường bất động sản.
Thị trường bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017, được đánh giá tiếp tục phát triển sôi động, có nhiều tín hiệu tích cực và lạc quan, là vùng chũng thu hút các nguồn vốn đầu tư bất động sản, nhiều nhà đầu tư BĐS tiềm năng trong và nước ngoài đã tìm đến thị trường này đầu tư lâu dài; những năm gần đây diện mạo Thành phố Nha Trang thay đổi từng ngày, các cao ốc lớn nhỏ mọc lên như nấm, hàng chục khu đô thị hiện đại hình thành, nhiều giao dịch bất động sản đạt tỷ lệ thành công cao, khách hàng đổ về thị trường này mua, bán bất động sản ngày một đông…
          Sự phát triển tốt đẹp trên của thị trường BĐS có một phần đóng góp của các thành viên Hiệp hội BĐS Nha Trang – Khánh Hòa. Ban Chấp hành Hiệp hội luôn quan tâm chỉ đạo, quán triệt hội viên Hiệp hội với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung mọi lỗ lực để cùng chung sức, hợp tác góp phần thúc đẩy thị trường BĐS tăng trưởng đúng pháp luật, nhất là quan tâm đến chất lượng, tiến độ công trình, giá cả hợp lý, không vì lợi nhuận mà làm mất lòng tin khách hàng.
          Hiệp hội có 43 hội viên trực tiếp đầu tư BĐS ở các phân khúc khác nhau với vốn đầu thư gần 40 nghìn tỷ, đã góp cho thị trường trên 11.600 căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp; hình thành 9 khu đô thị mới với diện tích trên 1.200 ha đất, cung cấp hàng chục nghìn lô đất và căn hộ chung cư; phân khúc nhà ở xã hội cũng được hội viên Hiệp hội tham gia tích cực, đã cung cấp cho thị trường trên 4500 nghìn căn hộ; năm 2018 sẽ còn nhiều dự án BĐS ở các phân đang bắt đầu triển khai; chất lượng các dự án đều khá tốt, tiến độ công trình đảm bảo, được sự tín nhiệm của khách hàng, chưa có dự án nào vi phạm luật pháp hoặc bị nhắc nhở và thu hồi.
          Các thành viên môi giới bất động sản cũng đã hợp tác khá tốt với các nhà đầu tư BĐS góp phần không nhỏ cho thị trường phát triển lành mạnh, giúp các nhà đầu tư   giao dịch thành công sản phẩm bất động sản; tư vấn và cung cấp thông tin cho khách hàng mua, bán BĐS với giá cả hợp lý, thuận tiện nhất; tích cực đấu tranh với những biểu hiện xấu như mua bán gian rối, đầu cơ, tăng giá ảo BĐS.
          Các Ngân hàng lớn là thành viên Hiệp hội như VietcomBank, Viettinbank, Ngân hàng Quân đội, Tiên phong bank…cũng đã phát huy được vai trò hỗ trợ tích cực về vốn cho các nhà đầu tư BĐS của Hiệp hội, không những thế còn cung cấp thông tin và tư vấn cho các nhà đầu tư nên đầu tư vào phân khúc BĐS nào có hiệu quả kinh tế nhất.
          Hiệp hội mới thành lập việc đóng góp ý kiến và phát huy vai trò phản biện xã hội chưa nhiều, nhưng trong năm qua Hiệp hội cũng đã tổ chức hội thảo chuyên đề về bất động sản và tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo, toạn đàm của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức, có những đóng góp, đề xuất thiết thực về sự phát triển thị trường BĐS Nha Trang – Khánh Hòa thực tại và tương lai.
          4. Tham dự các sự kiện của các doanh nghiệp hội viên tổ chức:
           Hiệp hội đã thường xuyên tham dự các hội nghị, sự kiện do doanh nghiệp thành viên tổ chức như khai trương văn phòng, các dự án, sàn giao dịch, mở bán sản phẩm BĐS…qua đó tổng hợp thông tin, tuyên truyền trên Website, group viber Hiệp hội để hội viên nắm được; Hiệp hội đã phối hợp cùng Hội Doanh Nhân Cựu chiến binh, Ban liên lạc Sư Đoàn 2 bộ binh tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ trang trọng, thắm tình đồng đội và quyên góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ các gia đình thương binh còn khó khăn; nhân kỷ niệm 72 năm ngày “Doanh nhân Việt Nam” (13/10/1945 – 13/10/2017); ngoài ra Hiệp hội đã phối hợp cùng 7 Hội doanh nhân trong tỉnh cùng tổ chức “Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10” kết nối, giao lưu, quảng bá thương hiệu và gặp gỡ lãnh đạo Tỉnh, có các hoạt động từ thiện rất thiết thực; dự kiến năm 2018, sẽ cùng các Hội doanh nghiệp tỉnh thành lập Quỹ kết nối các Hội Doanh nghiệp Khánh Hòa, nhằm mục đích gắn kết các hội, câu lạc bộ, tổ chức.. kinh doanh ở Khánh Hòa để phát triển kinh tế, xã hội, cộng đồng.
 
     5. Công tác xã hội và hoạt động từ thiện:
Hiệp hội mới thành lập còn nhiều khó khăn, do vậy chưa huy động nhiều các nguồn vốn tiến hành công tác xã hội và từ thiện chung được. Trong thời gian qua chủ yếu các thành viên trong Hiệp hội căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và tiềm năng của doanh nghiệp đã tự tổ chức các hoạt động xã hội và công tác từ thiện theo kế hoạch hàng năm của đơn vị mình. Theo báo cáo của các hội viên trong Hiệp hội, năm 2017 đã ủng hộ cho các hoạt động xã hội và công tác từ thiện trên 45 tỷ đồng. Đặc biệt cuối năm 2017, cơn bão số 12 đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội đã tích cực chung tay với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh đóng góp sức người, sức của giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại   nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão gây nên. Các hội viên Hiệp hội có hoạt động từ thiện với số tiền và vật chất trị giá hàng tỷ đồng như: Công ty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh, C.ty TNHH một thành viên Vinpearl, Cty TNHH Hoàn Cầu, Cty CP Thương mại & Du lịch Quốc tế, Ngân hàng Vietcombank, Nhân hàng Thương mại CP Tiên Phong, Cty TNHH sản xuất TM&DV Việt Nga, Cty CP Đầu tư & Phát triển Vân Phong... Đặc biệt Cty CP bất động sản Hà Quang năm 2017 đã ủng hộ trên 12 tỷ cho các hoạt động từ thiện. Thường trực Hiệp hội đã triển khai kịp thời thành lập Quỹ cứu trợ bão lụt và vận động toàn thể hội viên ủng hộ cho Quỹ được 248 triệu đồng (Riêng Cty CP bất động sản Hà Quang và cá nhân ông Hà Văn Hải ủng hộ 166 triệu đồng, ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tịch Hiệp hội ủng hộ 20 triệu đồng).
6. Quan hệ truyền thông và quan hệ đối ngoại:
Hiệp hội rất coi trọng các cơ quan truyền thông và đã tạo lập được mối quan hệ mật thiết với các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên báo đài, luôn đồng hành và ủng hộ Hiệp hội để thông tin kịp thời các hoạt động của Hiệp hội và cung cấp cho Hiệp hội những thông tin cần thiết liên quan đến bất động sảnHiệp hội luôn coi trọng công tác quan hệ đối ngoại với các tổ chức Hội trong và ngoài tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao nhân dân, tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu học hỏi lẫn nhau và hỗ trợ các doanh nghiệp.
 7. Hoạt động tài chính của Hiệp hội từ khi thành lập đến nay: (có văn bản gửi các hội viên).
8 . Những kiến nghị với Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các Sở ban ngành của tỉnh.
 1. Đề nghị Thường tực Tỉnh ủy và UBND tỉnh thường xuyên quan tâm và có cơ chế gặp gỡ Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa, Hội Môi giới bất động sản Khánh Hòa và các doanh nghiệp đầu tư và môi giới bất động sản định kỳ hàng năm.
 2. Đề nghị Sở kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường Sở Giao thông Vận tải tăng cường mối quan hệ, tạo mọi điều kiện cung cấp các thông tin, các quy định, chính sách mới liên quan đến thị trường bất động sản, nhất là những ý kiến chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND thường xuyên hàng tháng, quý để Hiệp hội nắm bắt kịp thời có cơ sở chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hiệp hội và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh, thành phố và các Sở, ban ngành của tỉnh được tốt hơn.
 3. Đề nghị Thường trực UBND tỉnh hàng năm giao cho Sở Xây dựng hoặc Sở Kế hoạch & Đầu tư tổ chức Hội thảo chuyên đề về bất động sản để tạo cơ hội cho các tổ chức Hội, các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan và quan tâm đến bất đông sản được giao lưu, trao đổi và đề xuất các ý kiến, kiến nghị để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thị trường bất động sản, các khó khăn của doanh nghiệp và những ý kiến chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành.
 4. Hàng năm Thường trực UBND tỉnh tổ chức đoàn đi kiểm tra việc thực hiện các dự án trọng tâm của Tỉnh, Hiệp hội rất mong được thường trực UBND tỉnh cho phép Hiệp hội có thành phần trong đoàn kiểm tra này.
 5. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt nam Chi nhánh Khánh Hòa và các Ngân hàng thương mại có cơ chế tạo điều kiện cung cấp tín dụng trung và dài hạn với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp phát triển bất động sản và người mua nhà.
 6. Hiện nay rất nhiều các doanh nghiệp đầu tư bất động sản ở thành phố Nha trang rất mong muốn lãnh đạo Tỉnh kịp thời đề nghị với Trung ương việc khống chế chiều cao công trình cần phải thay đổi, ứng biến cho phù hợp với thực tế phát triển, phát huy tối đa  tiềm lực của đô thị. Đặc biệt, khi khu vực sân bay Nha Trang xây dựng thành khu phức hợp cao cấp, các tuyến đường: Tô Hiến Thành, Nguyễn Thiện Thuật, Biệt Thự, Trần Quang Khải… nối dài sẽ dẫn đến hạ tầng giao thông thay đổi. Vì vậy, phải xem xét, rà soát lại để có sự điều chỉnh phù hợp. “Khu vực nào có hạ tầng tốt thì không cần hạn chế chiều cao công trình, khu vực nào có di tích, danh thắng thì nên hạn chế và quan tâm hơn nữa đến quy hoạch. Để điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cần nghiên cứu toàn diện Tp Nha Trang để đề ra hướng phát triển bền vững, mang tính lâu dài”.
 7. Công tác giải tỏa, đền bù và tái định cư là điểm nghẽn nhất cho việc triển khai các dự án bất động sản hiện nay. Hiệp hội đề nghị lãnh đạo Tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành các Sở, ban ngành, các địa phương của Tỉnh có liên quan đến các dự án quyết liệt hơn nữa, có nhiều biện pháp hữu hiệu, sát thực hơn để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác đền bù, giaỉ tỏa và tái định cư; Theo Hiệp hội việc vướng mắc nhất vẫn là xác định giá đền bù sao cho phù hợp với thị trường và nơi định cư mới có bằng và tốt hơn chỗ cũ không, quy định này đã có trong văn bản của Chính phủ nhưng thực tế quá trình thực hiện một số dự án còn chưa làm tốt vẫn để xẩy ra khiếu kiện.
          9. Đánh giá chung:                                                                                                               Trong 1 năm thành lập, trước tình hình SXKD của các doanh nghiệp trong cả nước và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, bên cạnh những thuận lợi còn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, điều hành trực tiếp của UBND tỉnh Khánh Hòa, giúp đỡ của các Sở, ban ngành của tỉnh đã tạo điều kiện, tháo gỡ một phần khó khăn cho các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp BĐS; Hiệp hội cũng đã chỉ đạo, động viên kịp thời hội viên, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hiệp hội BĐS Nha trang – Khánh Hòa tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 với tinh thần tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương và doanh nghiệp, đoàn kết giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, phát triển SXKD đạt hiệu quả cao; nhiều hội viên của Hiệp hội đã tự tháo gỡ những khó khăn, tìm nguồn vốn mở rộng sản xuất, tạo ra những sản phẩm BĐS sát với nhu cầu của thị trường; luôn gương mẫu trong các hoạt động tình nghĩa thiết thực, tạo việc làm cho người nghèo, giúp đỡ các đối tượng chính sách... Trong năm qua có những hội viên tiêu biểu về SXKD thành đạt, đóng góp nhiều cho kinh tế của tỉnh và trong hoạt động tình nghĩa, tích cực trong công tác xây dựng Hiệp hội như: Ông Hà Văn Hải, Lê Hồng Việt, Nguyễn Xuân Thùy, Nguyễn Xuân Hòa, Đinh Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị thu Hằng, Nguyễn Huỳnh Minh Châu, Vũ Văn Hải và còn nhiều những hội viên gương mẫu khác đáng để chúng ta học tập.     
          Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại cần khắc phục: Vai trò của Ban Chấp hành và Ban Thường trực trong việc sâu sát điều hành các hoạt động và xử lý các công việc của Hội có lúc chưa được nhậy bén và kịp thời; việc phản ánh tình hình hoạt động, nhất là các khó khăn, vướng mắc của hội viên và cung cấp những thông tin về thị trường BĐS còn hạn chế; những ý kiến đề xuất, đóng góp cho lãnh đạo các cấp và các cơ quan, ban ngành có liên quan về BĐS chưa nhiều; Công tác vận động phát triển hội viên chưa được tích cực; việc giao lưu, học hỏi giữa các hội viên và các đơn vị, tổ chức Hội khác để tăng cường năng lực SXKD còn hạn chế. Ý thức một số hội viên trong công tác xây dựng Hiệp hội còn yếu, ít tham gia sinh hoạt, chưa đóng hội phí và ủng hộ quỹ Hiệp hội.
Thị trường bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa được đánh giá có nhiều tiềm năng, nguồn lực về mọi mặt, rất hấp dẫn cho các nhà đầu tư BĐS cũng như quan tâm đến BĐS; để cho thị trường phát triển đúng hướng, lành mạnh, minh bạch và vững chắc, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, công tác tham mưu sáng suốt, nhạy bén của các cơ quan chức năng và sự đồng thuận, trách nhiệm cao, làm đúng luật của các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản... Hiệp hội Bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa sẽ làm hết sức mình để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các hội viên Hiệp hội đạt hiệu quả cao, góp phần cho thị trường BĐS Nha Trang – Khánh Hòa phát triển ngày một tốt hơn.
 
Phần thứ hai
  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NĂM 2018
 
Năm 2018, tình hình thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp, nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sẽ được đẩy mạnh; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trong khu vực và trên biển đông tiếp tục diễn biến khó lường.
Tình hình đất nước và tỉnh Khánh Hòa sau hơn 30 năm đổi mới đã đạt được khá nhiều thành tựu quan trọng, nhưng đang đứng trước những thách thức mới. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu về kinh tế, nguy cơ “diễn biến hòa bình”, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và nhà nước.
Để thị trường BĐS năm 2018 phát triển đúng hướng, ổn định và vững chắc đồng thời tạo mọi điều kiện giúp cho hội viên Hiệp hội sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, đúng pháp luật. Hiệp hội xác định phương hướng hoạt động trọng tâm năm 2018 cụ thể như sau:
1.  Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành trong chỉ đạo, điều hành và phát triển hội viên mới ngày một chất lượng hơn:
Từng thành viên trong Ban Thường trực nâng cao vai trò trách nhiệm đã được phân công, có nhiều đề xuất, sáng kiến, tham mưu cho Ban Chấp hành xây dựng nghị quyết lãnh đạo đúng đắn và sát thực.
Duy trì các chế độ hội nghị; tham vấn ý kiến BCH, Ban Thường trực Hiệp hội.
Tìm kiếm và bồi dưỡng những hội viên có năng lực, trách nhiệm cao, nhiệt tình để xây dựng nguồn dự trữ bổ sung vào Ban Chấp hành Hiệp hội khi cần thiết và cương quyết đưa ra những ủy viên BCH thiếu trách nhiệm, năng lực, trình độ hạn chế và không đủ tiêu chuẩn theo quy định của điều lệ Hiệp hội.
Coi trọng công tác phát triển hội viên, nhất là hội viên tổ chức.
Nỗ lực nắm vững tình hình hoạt động, tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của hội viên để có biện pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả nhất trong quan hệ với các cơ quan Nhà nước; chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.
Có các hình thức, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm gắn kết hội viên thúc đẩy sự hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa các hội viên.
Thực hiện xúc tiến đầu tư thương mại trong nước và nước ngoài nhằm giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng quản lý, kinh doanh sản phẩm…
2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các sự kiện:
Hiệp hội luôn quan tâm phối hợp với các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các sự kiện có liên quan đến BĐS nhằm góp phần xây dựng hành lang pháp lý, môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng góp phần xây dựng thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững và ổn định; khuyến kích phát triển các dự án BĐS xanh, tiết kiệm điện nước, sử dụng năng lượng tái tạo, hình thành các khu đô thị, nhà ở thân thiện với môi trường và an toàn.
3. Các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia “Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố Nha Trang”:
Nha Trang đang phát triển thành một thành phố sôi động, hấp dẫn với nhiều công trình khách sạn cao tầng được xây dựng, các khu đô thị mới hình thành, hạ tầng giao thông phát triển. Nha Trang đang nỗ lực phấn đấu trở thành đô thị du lịch mang tầm cỡ Quốc tế, do vậy các doanh nghiệp hội viên cần có trách nhiệm tích cực tham gia vào các “Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố Nha Trang” như Chương trình chỉnh trang, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng nặng; Chương trình chỉnh trang di dời tái định cư; Chương trình phát triển nhà ở xã hội, giá rẻ; Chương trình phát triển các khu đô thị mới sẽ mở rộng khu trung tâm cũ, hình thành các khu đô thị mới phía tây, bắc và nam của thành phố. Việc thực hiện thành công Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố Nha Trang” sẽ nâng cấp đô thị ngang tầm khu vực, xây dựng thành phố có chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
4. Doanh nghiệp BĐS cam kết đảm bảo chất lượng công trình nhà ở:
Chất lượng công trình là danh dự của doanh nghiệp, do vậy các doanh nghiệp BĐS phải cam kết bảo đảm chất lượng công trình nhà ở ngay từ giai đoạn quy hoạch, thiết kế, thi công móng, phần hầm, phần thân công trình, cung cấp vật tư, thiết bị, hoàn thiện cảnh quan, các dịch vụ tiện ích và cả trong giai đoạn quản lý, vận hành chung cư, đặt người tiêu dùng là trung tâm để phục vụ, để khắc phục cho được tâm lý bất an hiện nay về chất lượng công trình.
5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng bất động sản:
Với nhận thức coi “khách hàng là thượng đế” Hiệp hội và các doanh nghiệp bất động sản có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; coi trọng công tác chăm sóc khách hàng trong giai đoạn quảng bá, bán sản phẩm cũng như giao nhà và thực hiện hậu mãi chu đáo.
6. Thực hiện vai trò phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách điều chỉnh thị trường bất động sản:
Hiện nay thị trường bất động sản có những rào cản lớn mà các quy định của pháp luật cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung thông thoáng và phù hợp hơn, trong đó vai trò phản biện xã hội của doanh nghiệp BĐS rất quan trọng để đóng góp cho hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ngày một hoàn thiện hơn, những rào cản đó là:
Công tác giải phóng mặt bằng và việc thu hồi đất cực kỳ khó khăn, dẫn đến tình trạng dự án treo, không thể triển khai được, chôn vốn của doanh nghiệp trong thời gian dài, chưa có lối ra.
Tiền sử dụng đất là “gánh nặng” của doanh nghiệp và người tiêu dùng phải “gánh chịu” khi mua nhà là ẩn số không minh bạch mà nhà đầu tư không tiên lượng trước khi quyết định đầu tư và là môi trường tạo ra cơ chế xin cho.
Thủ tục hành chính nhiêu khê, kéo dài, ấn chứa tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình phê duyệt, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, nhất là khâu thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công các công trình cấp 1, từ trên 20 tầng.
Chính sách tín dụng chưa phù hợp, chưa tạo được nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường bất động sản, trong lúc tính chất hoạt động của thị trường này là trung hạn, dài hạn; lãi suất cho vay vẫn còn cao, thiếu nguồn vốn tín dụng cho nhà ở xã hội.
Chính sách chuyển nhượng dự án bất động sản đang là rào cản nên chưa giải quyết được tình trạng nhiều dự án đang bị ngưng triển khai, đây là phần chìm của tảng băng hàng tồn kho.
7. Hoạt động của trang thông tin điện tử (Website) của Hiệp hội;
Hiệp hội nghiên cứu để tiếp tục nâng cấp phần mền chương trình, đổi mới giao diện hiện đại và hấp dẫn; liên tục cập nhập thông tin về tình hình thị trường BĐS, những thông tin có liên quan và tác động đến sự phát triển của thị trường BĐS; cung cấp các tiện ích cho hội viên và bạn đọc online và những người quan tâm đến thị trường BĐS; phát huy vai trò của hội viên, trước hết là doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin, giới thiệu dự án, giới thiệu sản phẩm, tiến tới lập sản giao dịch online và ngày càng có sự hợp tác sinh động với độc giả, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
            8. Chú trọng công tác xã hội và hoạt động từ thiện đồng thời huy động các tiềm năng để gây quỹ hội:
          Hiệp hội và hội viên luôn phải coi công tác xã hội và hoạt động từ thiện là trách nhiệm và lương tâm đối với người nghèo và những gia đình gặp khó khăn để từ đó hàng năm có kế hoạch cụ thể về hoạt động xã hội và làm từ thiện thiết thực, đúng đối tượng. Ngoài các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của từng hội viên, Hiệp hội cũng cần nghiên cứu tìm nguồn gây quỹ để hàng năm có tiền chi cho các hoạt động từ thiện chung của Hiệp hội.
Việc tăng nguồn thu cho Quỹ Hiệp hội là việc làm cần thiết, đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo của sát sao của BCH và BTT, sự ủng hộ nhiệt tình của các hội viên Hiệp hội, nhất là những mạnh thường quân của Hiệp hội luôn chủ động, gương mẫu trong ủng hộ và tài trợ quỹ hội, ngoài ra Hiệp hội cũng phải nghiên cứu tạo nguồn thu quỹ Hiệp hội từ hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Hiệp hội để có nguồn thu ổn định; các hội viên đầu tư bất động sản, sản giao dịch môi giới BĐS…nên hợp đồng đăng ký quảng cáo, tiếp thị trên Website của Hiệp hội để tăng nguồn thu cho Hiệp hội.
Hiệp hội mới thành lập tròn một năm, các hoạt động của Hiệp hội đã một phần nào hỗ trợ, giúp các hội viên trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên còn không ít hạn chế trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động mà Hiệp hội đề ra. Năm 2018, tình hình thị trường bất động sản còn diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội và từng hội cần nêu cao vai trò trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt cơ hội để phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết BCH Hiêp hội đề ra, góp phần xây dựng thị trường BĐS Nha Trang – Khánh Hòa phát triển minh bạch, ổn định và bền vững.
 

Tác giả bài viết: Văn phong nhatrang-khrea

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời khuyên Tài chính

Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019

 Khánh Hòa “đăng cai” năm du lịch quốc gia 2019, thời điểm thuận lợi đầu tư bất động sản Bắc Nha Trang Nhìn lại thị trường bất động sản Nha Trang vài năm trở lại đây, có thể thấy khu vực trung tâm đang dần trở nên quá tải bởi đô thị hóa, trong khi đó, sự phát triển của ngành du lịch đòi hỏi...

Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay345
 • Tháng hiện tại7,334
 • Tổng lượt truy cập593,302
Kinh doanh
Thăm dò ý kiến

Bạn biết về Hiệp hội bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa qua kênh thông tin nào?

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin Bất động sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây